Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Doelstelling Convenant Weidegang bijna gerealiseerd

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit seizoen sterk toegenomen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 80,4% van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toepast. De doelstelling van het Convenant Weidegang is bijna gerealiseerd. In het convenant streven 82 partijen uit de zuivelketen naar behoud van de weidegang van melkvee op minimaal het niveau van 2012. Toen paste 81,2% van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe. 

 

Boer in transitie - Michel Pauluis en Bregje Hamelynck

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).

“Voedselproductie is ook een manier om een gemeenschap te vormen.”

Boer in transitie - Germ Aise Bouma

Familie Bouma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Bijna alle buitenlanden zijn jaloers op onze groene weiden. En de kwaliteit van onze melk wordt overal geroemd.”
 

Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties, waaronder BoerenNatuur, heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

Boer in transitie - Anneke en Geert de Beer

Geert en Anneke de Beer

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).

“We hebben wel besef van de noodzaak van duurzaamheid, maar eerst geldt toch de strijd om het bestaan.”

Boer in transitie - Arjan Stokman

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“De reactie van bezoekers is vaak: Hier zou ik ook wel koe willen zijn!”
 

Ode aan de boerenzwaluw

Ode aan de boerenzwaluw

De boerenzwaluw vertrekt op dit moment naar het zonnige Afrika. In het voorjaar vindt hij, dankzij de inspanningen van onze boeren, weer een veilig thuis in de Nederlandse stallen. We wensen ze een goede reis! Boerenzwaluwen zijn sterk verbonden met onze Nederlandse melkveehouders. De vogels keren jaarlijks terug in de stallen. Dat gaat niet automatisch; boeren houden in hun bedrijfsvoering rekening met de vogels. Dat geldt voor boerenzwaluwen, maar ook voor andere boerenlandvogels.

Boer in transitie - Jehan en Bernice Bouma

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
Iedereen zei: je kunt niet alleen van schapen leven. Maar als je creatief bent, lukt dat dus toch.”
 

Boer in transitie - Piet Zonderland

Piet Zonderland

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v).
 
“Door de publieke opinie hebben partijen die ganzen beschermen, meer macht dan de boeren die er last van hebben.”
 

Boer in transitie - Gjalt

Boer in transitie - Gjalt - BoerenNatuur.nl

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v). 

“Bijna iedereen binnen onze generatie heeft zijn productie verdubbeld, dat zit er voor de komende generatie niet in.” 

Pagina's